Området tar form

2018-03-21

Det börjar växa fram ett fint bostadsområde på Dalarö, och vi tackar för det vackra vädret som framhäver husen med sina olika färger.
På bilden ser vi hus 4 närmast oss till vänster. På högra sidan är det hus 7 längst fram. sedan hus 8 och 9. I bakgrunden hus 11 och 12.