Lyngsåsa från vattnet

2018-06-12

Lyngsåsa växer fram!

Här ser vi Åkerlundska villan längst till vänster, sedan ser vi hus 7, hus 8 och hus 9. Till höger hus 12 i grönt och sedan hus 11 bakom det.