Byggnationen fortskrider

2017-08-30

Ytterligare våning på plats på hus 10, framför detta syns hus 11. I detta skede händer det saker som verkligen syns varje dag, mycket spännande att följa!