Augusti

2017-08-18

Arbetet fortskrider på Lyngsåsa. Det har tillkommit ytterligare en våning på hus 10 över sommaren.